DE:Klicken Sie auf den Pfeil zum Starten der Schulung

EN: Click the arrow to start training 

PL: Kliknij na strzałkę, aby rozpocząć szkolenie

RO:Faceți clic pe săgeată pentru a începe instruirea

BG:Кликнете върху стрелката, за да започнете обучението  

HU:Kattintson a nyílra a képzés indításához  

DE:E-Learning-Schulungsunterlagen zur Verbesserung des Tierschutzes bei Transport und Schlachtung von Rind und Schwein*

EN:E-learning training materials to improve animal welfare during the transport and slaughter of cattle and pigs*

PL:Materiały do szkolenia e-learningowego dotyczącego poprawy dobrostanu zwierząt podczas transportu i uboju bydła oraz trzody chlewnej*

RO:Materiale de formare profesională în format electronic pentru îmbunătățirea protectiei animalelor în timpul transportului și sacrificării bovinelor și suinelor*

BG:Документи за електронно обучение с цел подобряване на хуманното отношение към животните по време на транспортиране и клане на крави и свине* 

HU:Az állatvédelem javítását szolgáló E-learning képzési anyagok szarvasmarhák és sertések szállításáról és levágásáról* 

Sprachauswahl / Selectarea limbii / Wybór języka /
Избор на език / Nyelvválasztás / Select language

Impressum

 

DE:*Basis der Module ist die Vermittlung der rechtlichen Grundlagen des EU- und des deutschen Rechts.

EN:*The basis of the modules is the teaching of the legal basics of EU and German law.

PL:*Bazą modułów jest zapoznanie się z podstawami prawnymi prawa unijnego i niemieckiego.  

BG:*Модулите се основават на предаване на правните принципи по правото на ЕС и Германия.  

HU:*A modulok az uniós és a német jog jogi alapelveinek oktatásán alapulnak.  

RO:*Modulele se bazează pe predarea principiilor juridice ale dreptului UE și germane.

Stand: August 2023